सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ ,सिन्धुली सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति

Read More

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल, सिन्धुली कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०७८/०३/०९ गते मानव तथा राष्ट्रिय व

Read More

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०७८/०२/२६ गते यस मानव तथा राष्ट्रिय विकास सम

Read More

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशन : २०७८/०२/१६ यस मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS

Read More

सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (ह्याण्डस) नेपाल सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८ बैशाख २६ गते आइतबार मानव तथा राष्ट्रिय

Read More

खाद्य पदार्थ उत्पादकहरुमा जारी सूचना

कुनै पनि खाद्य उद्योगले खाद्य नियमावली २०२७ बमोजिम उत्पादित प्याक गरिएका खाद्य बस्तुको लेवलमा अनिवार्य रुपमा खाद्य वस्तुको नाम, ब्याच , उत्पादन मिति,

Read More

नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले नियमित रुपमा जारी रहेको सदस्यता नविकरण अभियानको म्याद २०७७ साउन मसान्त सम्मका लागि थप गरिएको व्यहोरा अवगत गराउद

Read More