सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन : २०७८/०२/१६

यस मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल सिन्धुलीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाको केही स्थानीय तहमा COVID-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकालागि तपसिल अनुसारको कर्मचारी आवश्यक भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको इक्छुक व्यक्तिहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ ।
तपसिल : 

कार्यक्रम संयोजकको लागि योग्यता र दक्षता :

 •  बि.पी.एच वा स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक तह उतिर्ण कम्तिमा २ वर्ष स्वस्थ्य क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको ।
 • कार्यक्रम योजना तर्जुमा, अनुगमन, निरिक्षण, मुल्याङ्कन, प्रतीवेदन लेखन (अग्रेजी र नेपाली), तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कार्य कौशल भएको ।
 • कर्मचारी परिचालन तथा समुहकार्य गर्न गराउनुको साथै फिल्डकार्यमा धेरै समय दिन सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान (MS word, Excel, PowerPoint) का सथै email internet चलाउन सक्षम ।
 • कार्यक्रम सम्बन्धि साझेदार संघ, संस्था तथा व्यक्ति पहिचान गरी सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सहजीकरण गर्ने सीप भएको ।

परियोजना अधिकृतको लागि योग्यता र दक्षता :

 • H.A. background भई स्नातक वा स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक तह उतिर्ण, कम्तिमा १ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको ।
 • समुदाय तथा समुह परिचालन गर्नुको सथै तथ्याङ्क संकलन र प्रतिवेदन लेखन सिप भएको ।
 • कम्प्युटर सम्बन्धि ज्ञान (Ms word, Excel, PowerPoint) का सथै email, internet चलाउन सक्षम ।
 • तालिम गोष्ठी सहजीकरण तथा समुदाय परिचान गर्ने सीप भएको ।
 • फिल्डकार्यमा धेरै समय दिनुको सथै संस्थाले तोकेको कार्यक्षेत्रमा नै बसी कार्यगर्न सक्ने ।

उम्मेदवारले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु

व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं., अनुभवको प्रमाणपत्र तथा लिखित निवेदन अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।

सेवा तथा सुविधा परियोजनामा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ ।

नोट :  उल्लेखित प्रारम्भिक छनौटमा सूची प्रकाशनमा सुचिकृत भएकालाई लिखित परीक्षामा र लिखित परीक्षामा उतिर्ण भएका उम्मेदवारलाई अन्र्तवार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश गराइने छ । महिला, दलित, जनजाति र मदेशीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

आवेदन पेश गर्ने ठेगाना : मानव तथा राष्टिय विकास समाज नेपाल, फिल्ड अफिस कमलामाई न.पा– ६, सिन्धुली, फोन नं. – ०४७५२०९६७, अथवा इमेलः nMdudhaulihandsnepal@gmail.com मार्फत पनि आबेदन दिन सकिनेछ ।

 

NOTIC

Comment here