सूचना

सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (ह्याण्डस) नेपाल

सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८ बैशाख २६ गते आइतबार

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (हेण्ड्स) नेपाल सिन्धुली संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा मिति २०५७ पौष २६ गते दर्ता भइ स्थापना भएको संस्था हो । यस संस्थाले स्थापनाकाल देखि नै स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, जीविकोपार्जन, खानेपानी, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दे आइरहेको छ । समाजका, असाय, असक्त, अपाङ्गता भएका बालबालिका, किशोरी तथा युवा महिला, गरिव तथा विपन्न समुदायको सर्वोत्तम हितको सुरक्षा र विकासको निम्ति सहयोग गर्दे आइरहेको यस संस्थाले सामुदायिक उत्थानका लागि जनचेनामूलक कार्यक्रम मार्फत पैरवी गर्दे सरकारी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाकोे साझेदारीमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । ह्याण्डस नेपाल सिन्धुली र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय पालिकाको समन्वयमा सिकाइ परियोजना संचालन भइरहेको छ । यस परियोजना अन्र्तगत कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका मार्फत छनौट भई परियोजनाका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका विद्यालयहरुलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइ बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणमा सहजीकरण गर्ने र कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको परिस्थितिमा विद्यार्थीहरुको सिकाइलाई सहजीकरणमा समेत सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि १. विद्यालयमा सुचना, संचार र प्रबिधि ९क्ष्ऋत्० सँग सम्वन्धीत समाग्रीहरु र २. अभिभावकको सहयोगमा घरमै वसेर अध्ययन गर्ने स्वः अध्ययन समाग्रीहरु छुट्टा छुटै रुपमा खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इजाजत पत्र प्राप्त फर्म र सप्लायर्स बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सिलवन्दी टेण्डर आह्वान गरिएको छ । प्रथम पटक प्रकासित भएको मितिले १५ औं (प्रन्धौं) दिन सम्म कार्यालय समय भित्र कार्यालयमा अथवा फर्म र सप्लायर्सले यस संस्थाको आधिकारीक इमेलमा आधिकारीक पत्र पठाएमा इमेल मार्फत पनि टेण्डर फाराम प्राप्त गर्न सक्ने छ । टेण्डर फाराम प्राप्त गर्ने कार्यका लागि फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र, कर चुक्ता भएको कागजातको प्रतिलिपि, भ्याट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि इमेल मार्फत वा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । कोभीडको विश्वब्यापी संक्रमण बाट सुरक्षीत रहन कयात अयउथ लाई पनि मान्यता दिईने छ जसको लागि संस्थाको छाप सहीत को स्कानीङ्ग कपी जरुरी छ ।

शर्तहरु :

१. शिलबन्दी टेण्डर सूचना प्रकासित भएको १५ (प्रन्धौंैं) आंै दिन दिनको १ ः०० बजे सम्म टेण्डर फारम खरिद गर्न सकिने छ ।
२. शिलबन्दी टेण्डर बुझाउने वा दर्ताको अन्तिम मिति सूचना प्रकाशित भएको १६ औं (सोहौै) दिन २०७८ जेष्ठ १० गते सोमबाका दिन दिनको १२ ः०० बजे सम्म मात्र हुनेछ ।
४. सिलवन्दी टेण्डर बुझाउने फर्म सप्लायर्सले इमेल मार्फत संस्थाको आधिकारीक इमेल ठेगानामा टेण्डर फारममा भएका सबै आइटमको मुल्य केरमेट नगरी अंक र अक्षरमा समेत स्पस्ट खोली आधिकारीक रुपमा फर्म सप्लायर्सले छाँप र निवेदन समेत समावेश गरी संस्था बाट उपलब्ध गराइएको टेण्डर फारममा आइटम वाइजका समाग्रीको मुल्य समावेश गरी स्कानीङ्ग गरी पठाउन सक्नेछ । कोभिड–१९ को सक्रमण रहेकोले स्कानीङ्ग कपीलाई आधाकारीक मानीने छ ।
५. दर्ता भएका सिलवन्दी टेण्डर पत्र मिति २०७८ जेष्ठ १० गते सोमबारका दिन २ः०० बजे संस्थाको शाखा कार्यालय कमलामाई –६, सिन्धुलीमा खोलिने छ । प्रतिनिधिहरु उपस्थित नहँुदा पनि टेण्डर खोल्न कुनै बाधा हुने छैन ।
६. म्याद नाघि आएका वा रित नपु¥याई पेश भएका सिलवन्दी टेण्डर माथि माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।
७. एक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नाममा एकमात्र दरभाउ दर्ता गर्न सकिने छ ।
८. सिलबन्दी टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलि पल्ट पेश गर्न र खोल्न सकिने छ ।
९. संस्थाले खरिद गर्ने समाग्रीहरु सुचना प्रकासित भएको मितिले १ वर्षका लागि आव्वहन गरिएको छ । यसै सिलबन्दी टेण्डरमा उल्लेखित दररेटलाई आधारमानी सप्लायर्सले १ वर्षका लागि उक्त सामाग्री सोही दररेटमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । खरीद गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थामा निहित हुनेछ ।
१०. सिलवन्दी दरभाउ पत्रमा उल्लेखित सामाग्री आंशिक खरिद गर्ने वा पुरा खरिद गर्ने तथा पेश भएका फर्म वा सप्लायर्स मध्ये छनौट गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थामा निहित हुने छ ।
११. वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई घरमा नै गराउन सकिने सिकाइ क्रियालपाहरु स्वः अध्ययन सामाग्रीहरु नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल शिक्षा संचार समुहले तयार गरेको सिकाइ समाग्री प्रकाशन गर्दा प्रकासन सहयोगीमा साझेदार संस्था तथा समन्वय गर्ने स्थानीय तहको लोगो समेत उल्लेख गर्नु पर्ने ।
१२. फर्म र सप्लायर्सले इमेल मार्फत सिलवन्दी टेण्डर फारम पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा स्कानीङ्ग कपीको फाइल बनाई सुरक्षाको लागि आफ्नो पारवोर्ड तयार गरी पेश गर्नु पर्ने छ । पारवोर्ड नराखि पेश गरेको फारमलाई मान्यता दिइने छैन । सिलवन्दी टेण्डर खोलिने समयमा फर्म र सप्लायर्सले फोन मार्फत पासवोर्ड उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
१३. टेण्डर पेस गर्ने फर्म र सप्लायर्सले आफुले कबोल गरेको जम्मा रकमको २.५ प्रतिशत रकम द्यष्म बmयगलत को रुपमा मानव तथा राष्ट्रिय समाज को राष्ट्रिय बाणिज्य बैक सिन्धुली शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. १०६०१०००१५८८७००१ मा जम्मा गरी भौचर फारम सहित पेश गर्नु पर्ने छ ।
१४. यस सम्वन्धमा थप जानकारी लिनु परेमा कार्यालय समय भित्र ०४७–५२०९६७, ९८०७७७८९३५, ९८४४४२२३०४ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
१५. संस्थाको आधिकारीका इमेलdudhaulihandsnepal@gmail.com बाट सिलवन्दी टेण्डर फारम लिन र बुझाउन सकिने छ ।
खरिद गर्न आवश्यक समाग्रीहरु :

१. विद्यालयमा सुचना, संचार र प्रबिधि (ICT) सँग सम्वन्धीत समाग्रीहरु तर्फ

२. वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि अभिभावक सँग सगै बसेर अध्ययन गर्ने स्वः अध्ययन सामाग्री तर्फ

 

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (ह्याण्डस) नेपाल
कमलामाई नगरपालिका वडा नं.६ ,सिन्धुली

hands notice

 

Comment here