प्रदेशसूचना

खाद्य पदार्थ उत्पादकहरुमा जारी सूचना

कुनै पनि खाद्य उद्योगले खाद्य नियमावली २०२७ बमोजिम उत्पादित प्याक गरिएका खाद्य बस्तुको लेवलमा अनिवार्य रुपमा खाद्य वस्तुको नाम, ब्याच , उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, खुद तौल/ आयतन, समिश्रण, उद्योगको स्पष्ट नाम र ठेगाना उल्लेख गरेर मात्र उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्नु हुन साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट खाद्य अनुज्ञापत्र लिएर मात्र उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । अन्यथा खाद्य ऐन २०२३ तथा खाद्य नियमावली २०२७ बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय
सिन्धुलीमाढी ,सिन्धुली
फोन नं. : ०४७५२१४१३

Comment here